Zuzanna Rokita (ur. 1988 w Krakowie) zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią, filmem, tworzy instalacje. W roku 2012, bezpośrednio po dyplomie na ASP w Krakowie, wyjechała do Paryża i podjęła dalsze studia w École Nationale Supérieure des Beaux Arts, gdzie już wcześniej nawiązała kontakty w ramach studenckich wyjazdów stypendialnych. Artystka pracuje w Paryżu i w Krakowie, biorąc udział w wystawach krajowych i międzynarodowych (ostatnio w Brnie na Morawach). Wystawa w Art Agenda Nova jest jej pierwszą wystawą indywidualną. Pokaże na niej prace z okresu paryskiego.

Pobyt w Paryżu zaowocował przełomem w jej malarstwie i nowymi dojrzałymi realizacjami. Zuzanna Rokita pozostawiła za sobą resztki figuratywności i skupiła się na malarstwie abstrakcyjnym. Młoda artystka inspiruje się szeroko rozumianą tradycją abstrakcji geometrycznej, op-art i konstruktywizmu, ale trudno znaleźć w jej twórczości odwołania do konkretnych mistrzów, czy dzieł. Jej spora erudycja (studiowała też historię sztuki na UJ) nie przesłania świeżości spojrzenia i poszukiwań formalnych. Rokita łączy namysł i dyscyplinę intelektualną z prostotą, wrażliwością i wynalazczością formalną. Wystarczy powiedzieć, że malując, nie używa pędzla. Tła swoich obrazów farbuje, tak jak się kiedyś farbowało płótna. Natomiast geometryczne kształty umieszcza w polu obrazu metodą rozpylania. Swoje obrazy rozgrywa w wąskiej, zgaszonej gamie kolorystycznej, ale tym bardziej przebija się obecne w nich światło.

Prace Zuzanny Rokity są zapisem myśli i dyskretnych emocji. Interesuje ją problem mechanizmów postrzegania, iluzji i gry z konwencją odbioru dzieła sztuki. Tytułowe „ćmienie” oznacza stan „pomiędzy” – kiedy otrzymujemy niejasne sygnały, kiedy zmysły doznają niewygody, bo są zawieszone pomiędzy tym, co dotykalne i niedotykalne, widzialne i niewidzialne. Poszukiwaniom Zuzanny Rokity mógłby patronować Maurice Merleau-Ponty i jego rozważania zawarte w książce Widzialne i niewidzialne. Należy zrozumieć, że to właśnie sama widzialność zawiera nie-widzialność – pisał filozof w swoich notatkach roboczych z maja 1960 roku. Ponad pół wieku później młoda artystka z Krakowa, tworząca w Paryżu, nadaje tym słowom wizualną interpretację. Anna Baranowa

Rouge et Noir,2x97x140cm, spray sur toile, Art Agenda Nova, Krakow,2015

Rouge et Noir, 2x97x140cm, spray sur toile, 2015

Rouge et Noir,2x97x140cm, spray sur toile, Art Agenda Nova, Krakow,2015

Noir, 97x140cm, spray sur toile, 2015

Diffractions, spray sur toile, Art Agenda Nova, Krakow,2015

Essais de la lumière, spray, acrylic, canvas, 35 x 24 cm, 2015

Diffractions, spray sur toile, Art Agenda Nova, Krakow,2015

Essais de la lumière, spray, acrylic, canvas, 35 x 24 cm, 2015

Diffractions, spray sur toile, Art Agenda Nova, Krakow,2015

Essais de la lumière, spray, acrylic, canvas, 35 x 24 cm, 2015

Diffractions, spray sur toile, Art Agenda Nova, Krakow,2015

Essais de la lumière, spray, acrylic, canvas, 35 x 24 cm, 2015

Diffractions, spray sur toile, Art Agenda Nova, Krakow,2015

Cmienie, Art Agenda Nova, Krakow, 2015